Zakażenia układu pokarmowego a ryzyko rozwoju celiakii

Zakażenia układu pokarmowego a ryzyko rozwoju celiakii

Najnowsze wyniki badań naukowców z Instytutu Badań nad Cukrzycą w Helmholtz Zentrum w Monachium, ukazują, że zakażenia, szczególnie w obrębie układu pokarmowego, przebyte w okresie niemowlęcym są związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia celiakii. Zakażenia układu pokarmowego a ryzyko rozwoju celiakii.

Zakażenia układu pokarmowego a ryzyko rozwoju celiakii

Doniesienia te możemy przeczytać w najnowszym wydaniu czasopisma „American Journal of Epidemiology”.

Naukowcy do przeprowadzenia swoich badań wykorzystali dane dostarczone przez Bavarian Association of Statutory Medical Insurance Insurance, dotyczące blisko 295,5 tys. dzieci urodzonych w latach 2005-2007. Analizowali kartoteki medyczne dzieci od momentu urodzenia, aż do ukończenia przez nie 8,5 lat. W tym czasie u 853 młodych uczestników stwierdzono celiakię, co stanowiło 0,3 proc. wszystkich badanych.

Szczegółowa analiza wykazała, że ryzyko wystąpienia choroby trzewnej było szczególnie wysokie kiedy do zakażeń przewodu pokarmowego dochodziło w pierwszym roku życia.

W mniejszym, choć także zauważalnym, stopniu ryzyko celiakii zwiększało się także w skutek wczesnych zakażeń układu oddechowego.

Uzyskane wyniki są obiecujące jednak wymagają dalszego sprawdzenia. Czy zaobserwowane związki są czysto przyczynowe, czy opierają się na zmianach w mikrobiomie, a może na konkretnej odpowiedzi immunologicznej.

Źródło: Rynek Zdrowia/ Polska Agencja Prasowa

Dowiedz się więcej

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes