Styl życia przyszłych rodziców, a zdrowie potomka

Styl życia przyszłych rodziców, a zdrowie potomka

Od dłuższego czasu mówi się o tym, że programowanie żywieniowe dziecka jest bardzo ważne i że na jego przyszłe wybory żywieniowe ma wpływ dieta rodziców. Jednak mówimy nie tylko o diecie w trakcie ciąży, ale już w momencie starania się o potomstwo. Styl życia przyszłych rodziców, a zdrowie potomka.

Styl życia przyszłych rodziców, a zdrowie potomka


Najnowsze doniesienia naukowe mówią, że
zmiana stylu życia kobiety w momencie, gdy dowiaduje się o ciąży, często jest zbyt późna. Zdrowie i styl życia w miesiącach bezpośrednio poprzedzających ciążę mają znaczenie w przypadku obojga przyszłych rodziców.

Wyniki badań naukowców z Murdoch Children’s Research Institute (MCRI) oraz University of Melbourne, zostały opublikowane w najnowszym wydaniuNature”.

Naukowcy zwracają szczególną uwagę na takie aspekty jak: problemy zdrowotne, w tym w szczególności otyłość, zaburzenia psychiczne, niewłaściwe odżywianie się i nadużywania substancji psychoaktywnych u młodych ludzi. Problemy te mają istotne znaczenie, zanim staną się rodzicami- wpływa to na zdrowie ich przyszłych dzieci.

Styl życia przyszłych rodziców, a zdrowie potomka

Naukowcy do swojego badania zgromadził dane z około 200 krajów i z ponad 140 najnowszych prac badawczych.

Według badaczy występująca u matek depresja nie sprzyja relacji matko-dziecka po urodzeniu, co ma wpływ na rozwój dziecka.
Występowanie otyłości u matki, wpływa na częstsze występowanie otyłości u potomstwa, a poza tym wpływa na zdolności poznawcze dziecka oraz skutkuje większymi problemami wychowawczymi w dzieciństwie.
Badacze przedstawili jednoznaczne dowody na to, że substancje psychoaktywne niekorzystnie wpływają na wzrost i rozwój potomstwa. Często substancje psychoaktywne, palenie tytoniu czy nadużywanie alkoholu wpływa na uszkodzenia płodu.

Wszystkie te najnowsze doniesienia jasno mówią, że ważne jest, aby wyjść z zaleceniami poza sam okres reprodukcyjny. Ważne, aby młodzież już na wczesnym etapie była informowana o skutkach zdrowotnych swoich postępowań i wyborów żywieniowych. Wszystkie te wybory mogą mieć wpływ nie tylko na zdrowie samej młodzieży, ale może nieść za sobą konsekwencje o jakich w młodości się nie myśli, czyli wpływie na swoje potencjalne potomstwo.

Źródło:
www.dietetycy.org.pl
George C. Patton, Craig A. Olsson, Vegard Skirbekk, Richard Saffery, Mary E. Wlodek, Peter S. Azzopardi, Marcin Stonawski, Bruce Rasmussen, Elizabeth Spry, Kate Francis, Zulfiqar A. Bhutta, Nicholas J. Kassebaum, Ali H. Mokdad, Christopher J. L. Murray, Andrew M. Prentice, Nicola Reavley, Peter Sheehan, Kim Sweeny, Russell M. Viner, Susan M. Sawyer. Adolescence and the next generation. Nature, 2018; 554 (7693): 458

Dowiedz się więcej

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes