Astma a otyłość u dzieci

Astma a otyłość u dzieci

W American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine zostały opublikowane wyniki badań mówiące o tym, iż dzieci borykające się z astmą są o 51 proc. bardziej zagrożone otyłością niż ich zdrowi rówieśnicy. Astma a otyłość u dzieci – dowiedz się więcej!

Wczesne diagnozowanie i leczenie astmy może przyczynić się do zmniejszenia wystąpienia otyłości u dzieci. Co za tym idzie wystąpienia chorób metabolicznych związanych z otyłością.

Z badań wynika, iż otyłość nasila objawy astmy i może powodować niższą skuteczność zastosowanego leczenia.

Występowanie otyłości jest częstsze u dzieci z astmą?

Badacze przeanalizowali dane medyczne dotyczące 2171 przedszkolaków i pierwszoklasistów (wiek od 5 do 8 lat) z Południowej Kalifornii, którzy uczestniczyli w szeroko zakrojonym studium pt. Children’s Health Study. W momencie włączenia do badania żadne z dzieci nie było otyłe, a około 13,5 proc. z nich cierpiało już wtedy na astmę.
Było to również jedno z nielicznych badań, które śledziło stan zdrowia dzieci przez 10 lat.

W trakcie badań, co roku dzieci mierzono i ważono, by na podstawie wskaźnika masy ciała (BMI) ocenić, czy ich waga jest prawidłowa. W tym czasie u niemal 16 proc. badanych uczniów rozwinęła się otyłość.

Rodzice dzieci wypełniali ankiety dotyczące danych demograficznych i społecznych. Oprócz tego informacje dot. historii chorób oddechowych u dziecka, jego aktywności fizycznej, ekspozycji na bierne palenie w domu itp. Dzieci udzielały informacji dotyczących dodatkowych form aktywności fizycznej, w jakiej brały udział.

Ryzyko rozwoju otyłości u dziecka

Jak wyliczyli badacze, dzieci, które w momencie włączenia do badania miały astmę, były o 51 proc. bardziej narażone na rozwój otyłości, w ciągu kolejnej dekady, niż ich rówieśnicy bez tej przewlekłej choroby oddechowej.

Co ciekawe, dzieci z astmą, które podczas ataków choroby stosowały inhalatory z lekami rozszerzającymi oskrzela, miały o 43 proc. niższe ryzyko otyłości w porównaniu z tymi, które nie korzystały z tej terapii. Naukowcy podkreślają jednak, że istnienie tej zależności wymaga potwierdzenia w innych badaniach.
Naukowcy potwierdzili tę zależność w innej grupie liczącej 2684 dzieci w wieku od 9-10 lat, których stan zdrowia śledzono do 17.-18. roku życia.

Jak donoszą badacze, dzieci z astmą często mają nadwagę lub są otyłe. W badaniach naukowych nie udało się jedak wykazać, że to właśnie astma przyczynia się do rozwoju otyłości u nich. Jedną z przyczyn może być fakt, że dzieci z astmą mniej ćwiczą, jednak w najnowszych badaniach zostało to uwzględnione. Poza tym, jednym ze skutków ubocznych, często stosowanych w astmie sterydów, może być wzrost masy ciała.

Sam wynik badania jest ograniczony- jak podkreślają naukowcy, zebrane informacje były subiektywne (ankiety). Dane na temat stosowanej aktywności fizycznej przez dzieci były ograniczono i w ogóle nie wzięto pod uwagę czynnika stosowanej diety.

 

Źródło: Polska Agencja Prasowa/ Rynek Zdrowia

Dowiedz się więcej

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes